top of page

Associació de familiars de malalts mentals del Vallès Oriental

 

Quan una persona de la nostra família pateix un trastorn mental, la vida familiar es veu afectada, i això comporta una sèrie de sentiments, dubtes i reaccions que generen malestar a tot el nucli familiar. Degut al seu impacte, cal una etapa d’adaptació per part de tots els membres de la família.

Des de la nostra entitat, el recolzament a la família és molt important, tant a l’inici com durant tot el seu procés. Habitualment les famílies no disposem d’un espai favorable per portar a terme la nostra funció cuidadora i correm el risc de desbordar-nos amb les conseqüents repercussions que això pot comportar en la relació amb el nostre familiar. Per tant, entenem que les famílies que convivim amb persones que pateixen trastorns mentals formem part del seu procés rehabilitador. En molts casos som el seu suport principal,  i hem de ser especialment tingudes en compte.

Durant els darrers anys hem tingut millores en el serveis de salut mental al Vallès Oriental, però encara ens falten més recursos. Des de la nostra associació no deixarem de demanar allò que nosaltres, com a familiars i cuidadors d’aquestes persones, creiem necessari per tal que totes les persones que pateixen trastorns mentals arribin a gaudir d’una vida normalitzada.

Col·laboradors
  • Salut Mental Catalunya

  • Fundació LAR

  • Federació Catalana del Voluntariat Social

  • Ajuntament de Granollers

  • CSMA Benito Menni de Granollers

Amb el suport de:
  • Activa't

  • Cooperativa RAL

  • Taula de Salut Mental de Granollers

On som

Avinguda del Parc, num. 9, 3a planta
08402 - Granollers, Barcelona
Telèfon: 647473060

bottom of page